Smarte løsninger der Energi møter IKT

Vi gjør det enklere

EPOS Consulting leverer tjenester til design, utvikling, finansiering og gjennomføring av energi- og IKT-relaterte prosjekter.

Vi har bred erfaring fra energi- og IKT-relaterte prosjekter i Norge og internasjonalt,  både fra kunde- og leverandørsiden gjennom nærmere 30 år.  Erfaringene vår spenner fra prosjektutvikling, anskaffelser,  implementering av nye løsninger, via testing, idriftsettelse og utrulling, til systemsamspill,  forbedringsprosesser og effektivisering.

 

Albert Einstein sa:

Alt bør gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere.

E=mc2 – så enkelt og så smart klarte han å gjøre det. Enklere, smartere, bedre er vår arbeidsfilosofi.

Vi finner smarte løsninger

IT-relaterte prosjekter berører i stor grad arbeidsprosesser og organisasjon i tillegg til selve system- eller teknologielementet.

Epos Consulting. Foto: Frøydis Geithus

 

Vi i EPOS har erfaring fra en lang rekke IT-prosjekter, innenfor ERP, SCADA, GIS, Billing og AMS, og fra integrasjon mellom slike systemer.  Vi har også lang bakgrunn fra ulike lederstillinger i energisektoren, både fra planlegging, utbygging og drift.

Vi tar derfor med oss et ”360 graders perspektiv” når vi jobber i IT-prosjekter.  Vår spesialitet er å være integrator for samspillet mellom teknologi, arbeidsprosess, ledelse og fag.  Vi har utviklet vår egen arbeidsform og metodikk for dette, bygd på lang erfaring og aktivt samarbeid med mange kunder, samt alt vi har prøvd, feilet, lykkes med.

Vi bygger broer

Prosjektene vi arbeider med omfatter både arbeidsprosesser, IT-systemer og mennesker.  Slike prosjekter er ofte komplekse og både prosess, teknologi- og organisasjonssiden må ivaretas på en balansert og systematisk måte for å realisere mål og resultater.

Vår arbeidsprosess går i korte trekk ut på å ”designe og bygge broer» fra oppstart til idriftsettelse i slike prosjekter.

Vi designer og tilrettelegger hvert enkelt prosjekt i aktivt samarbeid med kunden. Vi starter med å identifisere og analysere kritiske problemstillinger, deretter utvikler vi effektive og balanserte tiltak innenfor de tre nevnte dimensjonene, gjennomfører disse og sikrer idriftsettelse. Vi tror det er viktig å synliggjøre raske resultater, skape utvikling og progresjon, og ikke minst – å bidra til utvikling og selvstendighet hos kundens medarbeidere.

EPOS Consulting i Drammen

Vi leverer tjenester til følgende områder:

 • Analyser og strategisk rådgiving

 • Endrings- og effektiviseringsprosesser

 • Prosjektdesign og prosjektutvikling

 • Prosjektledelse og prosjektgjennomføring

 • Utvikling og finansiering av FoU-relaterte prosjekter

 • Kravspesifisering, anskaffelser og kontrakthåndtering

 • Testing og idriftsettelse av løsninger

 • Etablering av opplæringsplaner

 • Sikring av overgang fra prosjekt til drift

 • Bemanning i prosjekter generelt

Vi er EPOS

 • Magnar Bjørk. Foto: Frøydis Geithus

  Magnar Bjørk

  Magnar har 30 års erfaring fra kraftproduksjon og energiforsyning, salg og leveranser av IT-løsninger, organisasjonsbygging og rådgivningsvirksomhet. Magnar er født i 1960 og er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom.

 • Fredrik Bjørk

  Fredrik har 25 års erfaring fra kraftproduksjon, utvikling av elkraftmateriell, prosjektledelse i store IT-prosjekter og rådgivningsvirksomhet mot energisektoren. Fredrik er født i 1968 og er utdannet elektromontør og sivilingeniør.

 • Tom Wirkola

  Tom har 30 års erfaring fra kraftproduksjon, planlegging av distribusjonsnett, driftsentraler, salg og implementering av IT-løsninger og rådgivingsvirksomhet.  Tom er født i 1961 og er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom.

 • Rune Pedersen

  Rune har 20 års erfaring fra prosjektledelse og energieffektivisering i private boliger og næringsbygg. Rune er født i 1972 og er utdannet ingeniør, takstmann og har en mastergrad i IT.

Magnar Bjørk. Foto: Frøydis Geithus

Magnar Bjørk

LinkedIn
 • Strategi, ledelse og organisasjonsutvikling
 • Prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Design og finansiering av FoU-prosjekter
 • Anskaffelse, implementering og drift av IKT-løsninger
 • Kontraktsforhandlinger og kvalitetssikring av kontrakter
 • Strategi, planlegging, drift og vedlikehold i energiverk og energiforsyningssystemer, inklusive fjernvarmeforsyning
 • Systemstruktur,  rammeverk, organisering og utviklingstrender innen  landbasert energiforsyning

1986 Norges Tekniske Høgskole: Sivilingeniør Elkraftteknikk
1996 Handelshøgskolen BI: Bedriftsøkonom

Fredrik Bjørk

LinkedIn
 • Prosjektledelse og prosjektoppfølging
 • Løsningsarkitekt
 • Implementering og forvaltning av vedlikeholdssystemer
 • Implementering og forvaltning av ERP-systemer
 • Implementering og forvaltning av dokumentasjon/arkiv
 • Utvikling og forbedring av virksomhetsprosesser og virksomhetsstyring
 • Planlegging, ressursstyring, måling og resultatoppfølging
 • Montasje, drift og vedlikehold av elkraftanlegg
 • Planlegging og prosjektering av elkraftanlegg

1997 Norges Tekniske Høgskole: Sivilingeniør Elkraftteknikk
1995 Porsgrunn ingeniørhøgskole: Høgskole ingeniør Elkraft
1992 Førde Tekniske Fagskole: Forkurs for ingeniørhøgskole
1990 Sogndal Yrkesskole: Fagbrev som høgspentmontør.

Tom Wirkola

LinkedIn
 • Planlegging, drift og vedlikehold av nettvirksomhet
 • Kravspesifisering, anskaffelse og kontraktsutforming for IKT-systemer
 • Implementering av IKT-systemer, SCADA, GIS, DMS og AMS
 • Effektivisering av arbeidsprosesser
 • Lang erfaring generelt fra IKT-prosjekter i energiselskaper

1988, Bedriftsøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt i Drammen

1984, Ingeniør, Østfold Ingeniørhøyskole, linje for elkraftteknikk

1981, Eksamen Artium, naturfaglinjen, Moss

1979, 2-årig grunnkurs svakstrøm, Moss

Rune Pedersen

LinkedIn
 • Energirådgiving, sertifisert energirådgiver av Enova
 • Risikoanalyse
 • Energiforbruk og energieffektivisering i bygg og tekniske anlegg
 • Fornybar energi
 • Energimerking av næringsbygg
 • Prosjektledelse og prosjektoppfølging
 • Utarbeidelse og utarbeidelse av teknisk dokumentasjon og rapporter, engelsk/norsk
 • Sikkerhet i nettverk, sikker lagring av data.

2006-2007     Takstmannsutdanning. Norges Eiendomsakademi, Oslo

1999-2001      Master of information technology. QUT, Australia

1993-1996       Statens Sikkerhetsskole, Branningeniør. SSH Haugesund

1991-1993        Befalsskole. BSHVK, Helgelandsmoen

Vi tar gjerne en prat

Vi holder til i nye lokaler i et spennende Energi og IT-miljø, ved Drammenselven i Drammen sentrum. Her er du hjertelig velkommen til en prat!

EPOS Consulting AS
Strandveien 11
3042 DRAMMEN

Kontakt Epos ConsultingMagnar Bjørk
+47 900 92 667
E-post

Fredrik Bjørk
+47 907 60 659
E-post

Tom Wirkola
+47 950 81 360
E-post

Rune Pedersen
+47 402 89 222
E-post