Energi møter teknologi

Løsninger for et smartere energisystem

eposconsulting-vorringfoss-2

Energi møter teknologi

Løsninger for et smartere energisystem

EPOS Consulting leverer tjenester til design, utvikling, finansiering og gjennomføring av energi- og IKT-relaterte prosjekter.

Tjenester

Analyser og strategisk rådgiving

Vi tilbyr dyptgående analyser og strategisk rådgivning for energi- og IKT-prosjekter.

Endrings-, effektiviserings- og digitaliseringsprosesser

Vi hjelper med å effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser for bedre ressursutnyttelse.

Prosjektutvikling og prosjektledelse

Vi leder hele prosjektets livssyklus fra idé til ferdigstillelse, med fokus på kvalitet og måloppnåelse.

Kravspesifisering, anskaffelsesprosesser og kontraktshåndtering

Vi sikrer klare kravspesifikasjoner og profesjonell håndtering av anskaffelser og kontrakter.

Testing og idriftsettelse av løsninger

Vi tester og setter i drift IKT- og energiløsninger for sømløs overgang til operativ drift.

Etablering av opplæringsplaner

Vi utarbeider skreddersydde opplæringsplaner for å sikre kompetanseheving hos ansatte.

Sikring av overgang fra prosjekt til drift

Vi sørger for en smidig overgang fra prosjektfase til driftsfase.

Søknader om finansiering av prosjekter gjennom virkemiddelapparatet

Vi bistår med utarbeidelse og innsending av søknader for prosjektfinansiering gjennom offentlige støtteordninger og virkemiddelapparatet.

Prosjektutvikling, gjennomføring, analyser og dokumentasjon av FoU- og Smartgrid-relaterte prosjekter

Vi utvikler, gjennomfører og analyserer FoU- og Smartgrid-prosjekter, samt dokumenterer for optimal kunnskapsoverføring og fremtidig bruk.